Stressveileder – online coachutdannelse

 

En online veileder utdannelse

Hjelp hjernen tåle stress bedre!
Lær om hjernens stresstoleranse.

Lær de 17 teknikker som best bedrer hjernens håndtering av stress og smerte å som kan gi vedvarende nevrobiologiske forandringer.

En halv million nordmenn opplever utmattelse en til flere dager i uken. Enda flere plages hver måned av hodepine eller nakke-/skuldersmerter. Og over 1.5  million nordmenn uttrykker at det er høyt tempo og høye krav på jobben.

Disse menneskene kan du hjelpe!

 

Det blir stadig mer vanlig at folk går rundt på autopilot med dårlig mestringsfølelse og en følelse av å ikke ha kontroll over eget liv. Ofte handler det om redusert konsentrasjon og hukommelse, fastlåste tankemønster, sterke følelsesmessige svingninger, dårlig samvittighet eller en følelse av utilstrekkelighet. Stressreaksjoner som leder til forsterket smerteopplevelse og bidrar til kronifisering av plager ved negative plastiske forandringer.

Mennesker er unike i form av egenskaper og erfaringer. Reaksjonsmønster på ytre og indre utfordringer blir derfor unike. Derfor kan en løsning aldri treffe alle. Som veileder av mennesker med stress- eller smerteutfordringer vil det være behov for et bredt registre av ulike teknikker og strategier. Kursen vil være en «verktøykasse» som kan tilpasses menneskers ulike behov!

Plastiske forandringer hos hjernen er årsaken bak den økte stresstoleransen.

Utdannelsen vil fungere som en handbok for alle som opplever eller jobber med mennesker med smerte og stress. Den inneholder de 17 fremste måtene å stimulere hjernens plastiske egenskaper og øker stresstoleransen hos mennesker. Økt stresstoleranse som vil påvirke både stress­- og smerteresponser.

Terapeuter og behandlere forteller at stress og uro ofte er årsaken til at hodepine og smertetilstander forverres, blodtrykk forhøyes, fordøyelsen stopper opp og at konsentrasjon, innlæring og søvnkvalitet er dårlig. Mange terapeuter opplever utilstrekkelighet og frustrasjon i mangel på verktøy for å kunne hjelpe og påvirke mulige årsaker til muskel- og skjelettplager.

Du vil lære 17 teknikker fordelt på disse områdene:

 • Kognitivt fokus (bevistgjøringsstrategier)
 • Adferd (vaner og væremåte)
 • Mindset (grunnleggende tankemønster)
 • Hjernevennlig arbeidsstrukturer (belønningsmekanismer)
 • Forandrings og læringsstrategi (veien, viljen og målet)

I kurset vil du få en innføring i:

 • Hjernens nettverk som er involvert i bland annet stress og smertelidelser.
 • Du blir introdusert for de viktigste hjerne strukturene og hvorfor de er viktige samt hva stress og smerte gjør med dem.
 • Plastisitet på godt og vont.
 • Forståelse for hvordan hjernen produserer emosjoner og hva emosjonsregulering er.
 • De mest brukte øvelsene med kognitivt og adferds relatert fokus for økt stresstoleranse og hvordan disse påvirker nevrofysiologien.
 • Introduksjon til Polyvagal-basert terapi.
 • Hvordan og hvorfor kost, mosjon og søvn påvirker stresstoleransen.
 • Mental trening med meditasjon og mindfulness.
 • Mental trening ved hjelp av affirmasjoner.
 • Hva som skal til for å aktivere hjernen ved visualiseringsøvelser.
 • Forskjellen mellom fiksert og mulighetssøkende innstilling.
 • Ulike forklaringsmodeller om hjernens funksjon og tilpasning (plastisitet).
 • Forstå hva som får hjernen til å ville lære, huske og forandre seg?

 

Målgruppe

 • Terapeuter som ønsker bedre forståelse og mulighet til å veilede andre til økt stresstoleranse.
 • Deg som ønsker å lære mer om stress og stresshåndtering for egen del.

 

Forkunnskaper

Gode norskkunnskaper og over 18 år.

 

Mål med utdanningen

Gi deg kunnskap og ferdigheter til å forandre ditt og andres liv gjennom økt kunnskap om stress og stresstoleranse.

 

Du som deltaker skal:

 • Forstå og kunne bruke enkle hjerne- og nettverksmodeller relatert til stress og smerte.
 • Kunne forklare nervesystemets plastisitet og tilpasningsevne.
 • Vite hva nevrologisk «priming» er og hvordan det kan brukes ved mental trening og rehabilitering.
 • Kunne tilpasse mentale treningsprogram og øvelser med kognitivt eller adferds-rettet fokus.
 • Forstå og kunne forklare begrep som emosjons regulering og assosiasjonsladning.
 • Lære litt om bakgrunnen til «Polyvagal Theory» og forstå mulighetene i det autonome nervesystemet.
 • Kunne rådgi individer om hvordan generelle helsefaktorer som meditasjon, mosjon, kost og søvn påvirker plastisitet og stresstoleranse.
 • Vite hvordan og hvorfor man bruker positivt verbalt selvsnakk og affirmasjonsteknikker
 • Kunne forklare hva visualiseringsprogram er og hvordan de kan brukes i å øke bla stresstoleransen.
 • Lære betydningen av de ulike typene mindset og hvordan de preger helse, måloppnåelse og livskvalitet
 • Forstå hva som får hjernen til å «ville» lære, huske og endres.

 

Undervisningsopplegg:

 • Kurset består av 12 live online-samlinger. I tillegg 25-30 timer egenstudier og oppgaveløsning.
 • Undervisning omfatter 3-4 timer per gang
 • Innleveringer etter hver samling (frivillig) er en forutsetting for å bli «diplomert».
 • Undervisningen tas opp og er tilgjengelig under kursets gang.

 

Kursleder

Niclas Skärström, Osteopat DO, Veileder & Coach
Han har 25 års erfaring med undervisning, veiledning og pasientkontakt. Han har omfattende erfaring med å benytte funksjonell nevrologi i ulike typer terapi.

Tider 

Undervisningen skjer på torsdager mellom kl 13:00 – 16:30 (noen ganger til 17:00).

Pris 10 900 ,-
Neste start

Hei! Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål om våre utdannelser og kurs. Start chatten ved å trykke på «start chat» eller ring oss på 

23 10 36 20 (9-12)

Start Chat