Stressveileder – et kurs i stresshåndtering

  • Gå tilbake

Da Axelsons lanserte kurset «Stressveileder» våren 2021 ble kurset fulltegnet i rekordfart. 
Nå gjentar vi suksessen. 

 

Meld deg på før det er for sent

 

Stresshåndtering har aldri vært mer aktuelt enn akkurat nå.
Etter 18 måneder skal vi nå tilbake til «normalen» etter lockdown, isolasjon og karantene. Med kurs i «Stressveiledning» kan du hjelpe deg selv og andre til å håndtere stress på en konstruktiv måte.

Stress er den nye folkesykdommen. Veldig mange mennesker lever med stressrelatert plager uten at de en gang er klar over at det – de tror det er noe annet, forklarer Niclas Skärström som er mannen bak kurset «Stressveileder» på Axelsons.  Det er ikke alltid lett å si hva som kommer først, plagene eller stresset, men det er ingen tvil om at de to følger hverandre tett.

—Vi kan behandle plagene, men gjør vi ingenting med stresset så kommer plagene fort tilbake. Mange tenker at det å gjøre noe med stresset innebærer å gi avkall på noe. At man må jobbe mindre, si nei til sosiale ting for å hvile isteden, eller droppe trening for at tidsklemma skal føles mindre krevende. Men det behøver ikke være tilfellet. Stress er ikke udelt negativt, faktisk er stress livsviktig, man må bare lære å håndtere det konstruktivt og da er vi inne på kjernen i dette kurset.

Niclas er utdannet Massasje Terapeut og Osteopat DO, med omfattende fordypning i Nevrologi og Nevrologisk Rehabilitering. Han har jobbet med nevrologiske og muskelskjelettplager i 25 år, og har i sitt arbeid sett hvordan manglende stressbevissthet og manglende stresshåndtering ikke bare forverrer pasientenes plager, men ofte faktisk er en av de underliggende årsakene til at plagene i det hele tatt har oppstått. Med bakgrunn i kunnskap om hvordan nervesystemet og hjernen fungerer, begynte han å behandle disse pasientene på en annen måte. Han la opp til et behandlingsprogram der målet var at pasienten selv lærer egen hjerne å møte stress på en annen måte. Resultatene har vært formidable. Nå deler han sin behandlingsmetode i Axelsons nye kurssuksess «Stressveileder»

 

–Når vi lærer om hjernen og trener den i å håndtere stress på en annen måte, så håndterer den samtidig smerte og andre fysiske plager på en annen måte. Restitusjonen blir bedre og man legger til rette for å spille på lag med hjernen og kroppen, og legger, i langt større grad, til rette for at kroppen skal bli mottakelig for behandling, trening, øvelser og andre typer aktiviteter forklarer han.

Som daglig leder og lærer ved Axelsons Institute i Oslo var det først og fremst andre terapeuter som jobber med muskel- og skjelettplager Niclas tenkte som målgruppe da han først utviklet kurset, men flere av de som i dag har tatt kurset jobber med helt andre ting. Her møtte han coacher, rådgivere, ledere og konsulenter som alle ønsket å bli bedre i å veilede andre til økt stresstoleranse.

Hva er egentlig stress?

Ordet stress er sterkt forbundet med noe negativt, men sannheten er at stress gjennom tidende har vært livsviktig for at mennesket som art skulle overleve. Stress har en rekke positive konsekvenser. Dersom du føler på hjertebank eller klamme hender i forkant av et viktig foredrag, vil stress gjøre deg årvåken og gi økt fokus eller hukommelse. Opplever du en svært truende situasjon, er det stress som gir deg fysisk styrke som trengs for å håndtere den. Du vil kunne løpe unna eller kjempe imot. Derfor benevner vi stressreaksjonen vår som et «fight og flight-system» som aktiveres i akutte situasjoner og som mobiliserer krefter og ressurser ved behov. Når faren er over, vil systemet normaliseres og de fysiologiske symptomene på stress vil reduseres. For eksempel vil hjerterytmen og blodtrykket reduseres, kroppstemperaturen normaliseres og mage- tarmsystemet stabiliseres. Vi vil generelt oppleve at vi slapper mer av og at vi kan spenne av i muskulatur og sinn. 

Men stress trigges ikke bare av akutte direkte farlige situasjoner. Stress i dag er å komme litt for sent ut døren om morgenen, en rekke røde lys på veien inn til kontoret, møtet du gruer deg til, krangelen med tenåringen, forventningene du ikke klarte å innfri, tankene som surrer når du skal legge deg å sove.
I dagens samfunn utsetter vi oss for enorme mengder stress. Og det som er helt avgjørende for å leve et godt liv og fungere optimalt i hverdagen er hvordan vi håndterer dette stresset, for det er ikke noe vi gjør bevisst. Hjernen vår vet ikke forskjell på stresset forbundet med truende situasjoner og hverdagsstress. Stress forbundet med truende situasjoner er forbigående og vi får en umiddelbar lindring av kropp og sinn når faren er over. Hverdagsstress er ofte kontinuerlig – lindringen uteblir og hjernen fortsetter i konstant kriseberedskap.

Hva er stressveiledning?

Kurset er et komplett coaching kurs som tar for seg hvordan man kan omprogrammere hjernen til årespondere annerledes på stress, og passer for deg som ønsker verktøy for å håndtere egen stress bedre, ogfor deg som vil benytte kunnskapen til å hjelpe andre til økt Stresstoleranse.

Hva inneholder utdannelsen:

  • Kunnskap om hvordan mennesket fungerer med og uten stress.
  • Forståelse av stress og nervesystemet. Hvordan hjernen er oppbygget og hvorfor det er bra å kjenne til.
  • Hva skjer ved stress, hva gjør hjernen og hvorfor? Stress gir kroppslige og mentale reaksjoner. Tegn vi må være var på.
  • Hva er stress? Finnes det bra og dårlig stress? Er stress en trussel eller en mulighet?
  • Folkesykdommen: Smerte! Hvordan påvirker vondter og smerter prestasjon og kapasitet?
  • Den tredelte hjernemodellen – pedagogisk inndeling av hjernens funksjoner og lag.
  • Hva er problemet og hvilke muligheter har vi? Å finne roten til problemet kan være en utfordring når det gjelder stress. Derfor bruker vi ulike teknikker som vil bevisstgjøre og skape kognitive forhold til våre«stressorer»! Vi trener på å bruke konkrete praktiske teknikker for å trene hjernen i å tolke og å reagere på ulike former for stress.

Muligheter i en forandret adferd

Kan man påvirke stressens muligheter og kraft? Ved forandret adferd vil stressens påvirkning kunne elimineres eller reduseres i styrke. Konkrete teknikker for å tilpasse og forandre adferd med mål om å redusere stressreaksjoner. Vi snakker om vår grunnleggende stresstoleranse og hvordan den påvirkes av fysisk helse, kost, mosjon og søvn. Mennesket er et sosialt vesen som påvirkes av vår plass i flokken. Hvordan kan sosial deltakelse brukes for å påvirke stresstoleranse?

Utvikling og forandring har en pris

All type forandring og utvikling har en pris. Kostnaden er mange ganger proporsjonal til størrelsen på målet. Hva påvirker vår evne til forandring? Å kjenne til hva ulike «mind-set» faktorer har for innvirkning på vår evne til å lære, forandres og til å nå mål. Ulike forutsetninger gjør hjernen mer lærevillig og vi kan lære å bruke hjerne-vennlige teknikker får å gjøre veien lettere å gå. Kurset går igjennom ulike teknikker som for eksempel hva en positiv forventing kan ha å si eller hva det å være mulighetssøkende kan påvirke evnen til forandring.

Stimulere hjernens tilpasningsevne og plastisitet

Hva gjør vi med motivasjonen når motgangen kommer? Hvordan «snakker» vi til oss selv? Hvordan påvirkes vi av «selv-snakk» og hvordan kan former av affirmasjoner hjelpe i motbakkene? Å bruke vår forestillingsevne har vist seg å være et kraftfullt verktøy i forandring og utvikling. Effekten av visualiseringsteknikker påvirkes av mange faktorer. Vi går igjennom faktorer som leder til å øke hjernens reaksjon på visualiseringsteknikker.

Hva hvis «prisen» fortsatt føles for høy?

Hva kan vi gjøre selv eller som ledere, coacher og veiledere? For å nå en forandring og tåle motgangen som følger bør «hjernevennlige» strategier gjelde både veien, viljen og målet. Hva skjer i hjernen når vi setter ossmål og hvilke faktorer påvirker dens utvikling og måloppnåelse? Hvordan ser en «målrettet» adferd ut og hvordan kommuniserer vi omkring trusler og muligheter?

Kursopplegg

Kurset går over 9 samlinger, ved direkte strømming og arrangeres to ganger i året. 
Kurset kan tilpasses og tilbys bedrifter og organisasjoner som interne samlinger.

Kursdatoer 2021:

26. august
9. september
23. september
14. oktober
28. oktober
11. november
25. november
2. desember
16. desember

 

Les hva tidligere elever forteller om Stressveileder og hvordan de benytter kunnskapen etter endt kurs.

 

Pernille Vogt – Stressveileder

Fagsjef Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Norsk Industri. Utdanneet statsviter fra UiO.

Dette kurset er nyttig for alle som ønsker mer innsikt i hva stress er og hvordan håndtere det. Det vil si enkeltpersoner som har vært utbrent, eller har kjent på utmattelse. Men jeg vil også si det er nyttig for helsepersonell samt alle terapeuter/coacher ol. som møter mennesker med diffuse plager som ofte er stress-relatert.

Jeg jobber selv med HMS, herunder bla psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær. Norsk Industri er gjennom NHO (som vi er en del av) part i IA-avtalen. Min jobb er blant annet å få våre medlemmer, som er industribedrifter i Norge, til å utvikle og teste ut tiltak som kan forebygge sykefravær.

— Nå som jeg kan mer om hva stress er, hva som kan gi stress, hvordan den fysiologiske reaksjonen på stress er, dvs. hvordan stress gir seg utslag i kroppen både fysisk og psykisk, kan jeg formidle dette til våre bedrifter i forbindelse med foredrag og møter.

— Det at vi også har fått lære mange teknikker for å håndtere og redusere stress har vært nyttig og veldig relevant, både for meg privat og i jobb-sammenheng. Jeg har blant annet forstått mer av hvordan mine egne atferdsmønstre stammer fra tidlige erfaringer fra barndommen og hvorfor disse sitter så «fast i hjernen». Hvordan jeg kan bli klar over disse tankene og følelsene og dermed hvordan endre min tolkning av den situasjonen som fremkaller disse følelsene til noe som er mer hensiktsmessig i den situasjon jeg nå befinner meg i som voksen.
Jeg har lært teknikker for sette gode mål og jobbe systematisk mot disse.

 

Charlotte Bjørge – Stressveileder

Utdannet Personlig trener, Velværemassør

Jeg meldte meg på kurset fordi jeg ønsket å få mer «kjøtt på benet» til å jobbe med helhetlig helse og årsaken til fysiske plager, manglende energi og emosjonell påkjenning. Jeg forventet å lære akkurat det som sto i planen, hvilket jeg absolutt har gjort, og mer til. Det har vært over all forventning – egentlig fordi deltagere har stilt spørsmål, vært nysgjerrige og kommet med sine refleksjoner. Niclas har vært en fantastisk lærer, utrolig kunnskapsrik, tålmodig og meget behagelig å høre på.

— Jeg har lært om mine egne triggere når det gjelder stress, hvor vanskelig det er å «veilede» seg selv til å endre rutiner, f.eks. å starte med meditasjon. Jeg har også lært at jeg synes hjernen er et utrolig spennende område og at jeg bare vil lære mer om hvordan den fungerer og hvordan dens funksjon påvirker oss i ulike situasjoner.

— Jeg har lært veldig mye som direkte kan omsettes i min arbeidshverdag. Som massør vil jeg påstå at 95% av alle muskelplagene skyldes stress i en eller annen form, enten jobb eller relasjoner eller begge deler. men jeg tenker man skal gå forsiktig fram når man snakker med folk om stress da mange ikke selv innser at de har stress i kroppen fordi de forbinder stress med det å ha det travelt. Jeg planlegger å starte et helseprogram for kvinner til høsten der jeg skal implementere noe av kunnskapen fra dette studie for at andre skal for større forståelse for eget reaksjonsmønster, egen stressrespons og hvordan man kan øke sin stresstoleranse ved hjelp av ulike strategier.

— Dette kurset er nyttig for alle som er nysgjerrig på å lære mer om hva stress er, hvordan det oppstår og hva som skjer i hjernen og kroppen når man utsettes for noe som setter i gang en stressrespons. Det er for de som vil jobbe med det men også for de som ønsker å lære mer om det for sin egen del enten fordi de selv har mye stress i livet eller noen av sine nærmeste er plaget med mye stress. Ettersom vi lever i et hektisk samfunn men mange krav rundt oss vil det være gunstig for de fleste å få mer innsikt i sin egen stressrespons og hvordan stress kan gjøre folk syke. Samtidig så kan også stress være noe positivt, noe som gir motivasjon og drive til å oppnå noe eller prestere. Stress omtales jo ofte som noe negativt, men det kan altså også være positivt.

 

Hanne Hilleren – Stressveileder

Jobber med organisasjons- og ledelsesutvikling.
Utdannet innen organisasjonspsykologi og ledelse, internasjonalt sertifisert coach og mental trener

Jeg tok kurset fordi jeg ønsket meg flere verktøy for å kunne veilede og hjelpe mine ledere under/gjennom og etter pandemien. Mine forventninger var at jeg skulle få nye teknikker og mer kunnskap. Jeg hadde et ønske om å lære noe nytt. I min jobb hjelper jeg ledere til å prestere. Stressrelaterte utfordringer er det flere av. De koster bedriftene og samfunnet generelt mye penger.

Opplever du at noe av det du har lært kan benyttes i jobbsammenheng?

– Absolutt. Jeg har mer kunnskap om nevrologien, hjernen og hvordan kroppen responderer på stress. Jeg kan informere, orientere og lære bort flere ting av hva jeg har lært, slik at de jeg jobber med får økt motivasjon til endring – dersom de er stresset. Og slik at de som allerede mediterer, eller gjør andre stressreduserende tiltak, får bekreftelser og ytterligere motivasjon til å fortsette å ta kloke valg for egen helse. Jeg har i tillegg satt stor pris på å jobbe systematisk med en kollokviegruppe gjennom disse månedene. Det har vært fint å ha et kollegium under lock-down.

— Jeg vil si at kurset egner seg for de som ønsker å forstå mer om hvordan stress virker på hjernen og nervesystemet. Og for de som ønsker å hjelpe andre til å forstå. Det er nok også et godt kurs for de som trenger kunnskap for bedre å forstå sine egne reaksjoner, dersom de selv er utbrent, stresset eller har andre utfordringer som hindrer dem å leve et godt liv. Dog er det mange oppgaver. Det er nødvendig å ha tid til å studere – for det er et omfattende studie.

 

Johanne Nilsen – Stressveileder

Mamma, yogalærer, fotograf, kunstner, filmviter, pedagog

Som Deva yogalærer har jeg kunnskap om hvordan jobbe fysisk, mentalt og med pust for å gi slipp på spenninger, avlyse stress-responsen og aktivere den delen av nervesystemet som åpner opp for ro og tilheling. Dette kurset var spennende for meg siden det handler om teori om hvilke deler ved mennesket man kan jobbe med for å mestre stress i hverdagen, både for meg selv og i det å hjelpe andre.

— Kurset gir en god teoretisk oversikt over feltet og det gir også dybdelæring i noen av delene, blant annet om hvordan hjernen fungerer i denne sammenhengen. Det gir mye informasjon som kan kombineres med annet arbeid med stress-håndtering eller i arbeid med mennesker generelt.
Jeg opplevde dette kurset som utviklende og oppdaget også at jeg har en stor interesse for menneskets hjerne!

 

Aud Lindholm – Stressveileder

Lærer i ungdomsskolen

Jeg hadde veldig høye forventninger til dette kurset, og føler absolutt at det innfridde på alle punkter! 
Jeg har i flere år vært opptatt av det jeg oppfatter som økt stress i samfunnet. Jeg har sett dette tydelig også blant ungdommer, og det har gjort meg bekymret. Jeg har tidligere tatt ulike kurs innenfor samme tema, men følte da jeg leste om kurset i stressveiledning at det kunne gi meg ny og nyttig kunnskap. Jeg følte meg også sikker på at jeg kunne ha nytte av den nye kunnskapen i min jobb som lærer.

— Jeg underviser blant annet i faget «Livet» på ungdomsskolen, og føler at mye av kunnskapen fra dette kurset passer godt inn der. Som lærer sitter vi også ofte i en til en samtaler med elever som strever med ulike ting. Jeg føler at den nye forståelsen jeg har fått i løpet av dette kurset helt klart vil kunne hjelpe meg i disse veiledningssituasjonene.

— Jeg har lært utrolig mye i løpet av dette kurset. Det har gitt meg mye ny kunnskap, og samtidig gitt meg en ny forståelse av ting jeg i utgangspunktet har lært om tidligere, Jeg opplever at kursleder er meget kunnskapsrik, og at det vi lærer er noe vi kan bygge videre på i mange ulike retninger.

— Kurset har gitt meg en stor bredde av teknikker som kan benyttes i forhold til stressveiledning, både for egen del, men også i forhold til andre. Jeg har blitt kjent med nye mennesker, og jeg opplever at samarbeidet med disse har vært viktig for min egen utvikling. Kurset satt i gang mange tankeprosesser som jeg ikke ville klart på egenhånd.

— Dette kurset er nyttig for alle.
Det er utvilsomt nyttig for egenutvikling, men det gir også nyttig kunnskap å ha med seg i dagligdagse samtaler med menneskene rundt oss. Alle som jobber med mennesker på en eller annen måte vil ha god nytte av dette kurset. Den store bredden som presenteres gir også mange ulike muligheter til spesialisering innenfor de temaene man er mest interessert i. Selv ønsker jeg nå å starte som stressveileder i min datters bedrift, og er veldig glad for at dette kurset har gitt meg den muligheten.

Les hva tidligere elever forteller om kurset «Stressveileder»

For mer informasjon / påmelding:

Stressveileder – online coachutdannelse

Les merLær Facial Manipulation Stecco Method på Axelsons

Axelsons er stolte over å ha fått Fascial Manipulation® by Stecco method

En ny karriere – eller et springbrett til en annerledes hverdag

Mange tror at man må studere yoga i månedsvis i India for

Utbrent av karrierejaget

Tom Eikelind (43) ble utbrent av karrierejaget. Sa opp jobben og fulgte

axelsons.no bruker innholdskapsler (cookies) for statistikk     Webutvikling

Laster ..