Personopplysninger

Personopplysningsloven setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Axelsons Body Work School AS kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. Fra og med 25. mai 2018 vil EU-forordning Regulation (EU) 2016/679 gjelde som norsk lov. Forordningen er tilgjengelig i norsk oversettelse: https://lovdata.no/static/NLX3/pdf/32016r0679u.pdf?timestamp=1510206029000

I tillegg gir lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles. I henhold til dagens personopplysningslov må det foreligge et gyldig rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger, jf. § 8. Axelsons Body Work School AS behandler opplysningene i henhold til følgende gyldige rettsgrunnlag:

  • Samtykke fra den registrerte.
  • Relevant lovverk.
  • Oppfylle avtale med støttespilleren.
  • Oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser.
  • Varetagelse av en berettiget interesse, samtidig som hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven er Axelsons Body Work School AS, organisasjonsnummer 918 851 836. For kontaktinformasjon se Kontakt oss.

Behandlingens formål

Personopplysninger benyttes av Axelsons Body Work School AS for å drive næringsvirksomhet i form av utdanning. For dette formålet brukes personopplysningene til å administrere kundeforhold, til fakturering, bestillinger, markedsføring, påmeldinger og til ordrehåndtering. I tillegg vil personopplysningene brukes til å sikre eventuelle rettskrav som er oppstått under kundeforholdet. Videre behandles personopplysningene for å opprettholde et register over våre støttespillere.

Opplysninger som behandles

Axelsons Body Work School AS innhenter og lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, bare i den utstrekning du er blitt underrettet og har godkjent dette. På Min side presenterer vi informasjon om deg fra våre kundesystemer, og vi bruker navn og e-post i forbindelse med utsendelse av våre nyhetsbrev. De personopplysningene (navn, adresse, e-postadresse etc.) brukerne har oppgitt på Axelsons Body Work School AS, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i våre eller våre underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer. I tillegg behandles personopplysninger i forbindelse med tilpasset markedsføring til brukeren.

Utlevering av opplysninger

Informasjon du sender fra deg, for eksempel via skjema på nettstedet, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes i. Slike data vil bare videreformidles til offentlige myndigheter der det trengs for å tilby tjenesten eller er ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller dersom du har samtykket til dette. Vi vil ikke selge dine kundedata til andre. Axelsons Body Work School AS har taushetsplikt om din bruk av tjenestene.

Lagring av opplysninger

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter, samt for å sikre dekning av eventuelle rettskrav. Du kan som kunde reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall kontakt med oss.

Innsyn, endring og retting av informasjon

Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet.

Cookies (Informasjonskapsler)

De fleste nettsteder i dag bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen. En cookie er en tekstfil som, ved besøk på et nettsted, legges i din nettlesers minne. Axelsons Body Work School AS nettsteder bruker cookies. Vi gjør dette for å forbedre brukeropplevelsen, og vi samler inn besøksstatistikk via standard verktøy for dette, som vi benytter for å gjøre nettstedene våre bedre for deg som bruker. Ingen personopplysninger blir lagret eller hentet.

Ved å benytte nettjenester fra Axelsons Body Work School AS samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke aksepteres. Vi kan ikke garantere at nettstedet fungerer optimalt hvis du skrur av denne funksjonaliteten.

Det nye regelverket rundt elektronisk kommunikasjon bestemmer at alle besøkende på et nettsted skal ha tilgang til å lese hvilke cookies nettstedet bruker, samt hva de ulike cookies er brukt til.

Rettigheter til nettstedets innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet med hensyn til opphavsrett og tilhører Axelsons Body Work School AS. I andre tilfeller er innholdet merket med rett eier, og er underlagt samme beskyttelse.

Innhold og design på nettstedet kan kun benyttes til personlig og ikke kommersielt bruk. Annen bruk, slik som salg eller videreformidling av informasjon på private eller kommersielle nettsteder er ikke tillatt uten samtykke.

Forbehold

Innholdet på www.axelsons.no kan være mangelfullt og kan inneholde feil. Axelsons Body Work School AS prøver etter beste evne å forhindre dette. Axelsons Body Work School AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap (herunder også økonomiske tap) du eventuelt måtte ha som følge av dette.

Axelsons Body Work School AS er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som vi lenker til. Har du tips eller kommentarer til nettstedet – ta gjerne kontakt.