Kursbestemmelser

KURS OG UTDANNELSER

Påmelding

Når du har valgt det kurset/ utdannelsen du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjemaet til kurset/utdannelsen på vår hjemmeside. Etter gjennomført påmelding får du en påmeldingsbekreftelse på e-post eller via brev. Kursbekreftelse sendes ut senest 1 – 2 uker før kursstart. 

Påmelding er bindende. 

Forkunnskapskrav

Grunnleggende forkunnskaper:

Norsk skriftlig og muntlig
18 år
Kortere kurs: 16 år 

Spesielle Forkunnskaper:

Se respektive utdannelse/kurs

Deltakere med spesielle behov bes kontakte skolen i god tid forut for kursstart.

Våre kurs og utdannelser har obligatorisk nærvær.

Axelsons forbeholder seg retten til å stenge ute en elev som ikke følger skolens etiske regler eller på annen måte finnes ulempelig for valgt kurs/utdannelse. 

Kursmateriell

Digitalt kursmateriell og kurskompendier samt forbruksmateriell er inkludert om ikke annet er oppgitt. 

Innstilt kurs

Vi forbeholder oss retten til å innstille eller forskyve på kurs/utdannelser ved for lavt deltakerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll. Blir kurset innstilt eller du ikke har fått plass på kurset, tilbakebetales innbetalt avgiften uten fradrag. Du kan velge å ha kursavgiften innestående og denne må da benyttes innen ett år. Ved ny påmelding på kurs må du betale eventuelt mellomlegg dersom avgiften er forhøyet. 

Angrerett og avbooking

Du har 14 dagers angrerett etter at vi har mottatt din påmelding. Etter at angrefristen har utløpt kan avbooking kun skje mot en avgift:

  • Ved avbooking/ombooking etter angrefristens utløp men tidligere enn 30 dager før kurs-/utdannelsesstart betales 10% av kursavgiften.
  • Ved avbooking/ombooking med 30 dager eller mindre til kurs-/utdannelsesstart betales hele kursavgiften.
  • Angreretten opphører å gjelde ved kurs-/utdannelsesstart.
  • Velger du å avbooke en del av et pakketilbud/kampanje betales ordinær pris for resterende kurs/utdannelser i pakketilbudet/kampanjen.

Avbooking skal skje skriftlig fra den e-postadresse som ble oppgitt ved påmelding. Avbookingen gjelder fra den datoen den er mottatt. Vi bekrefter alltid din avbooking. 

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via info@axelsons.no eller ring oss på 23 10 36 20.

Forsikring

Elever under utdannelse hos Axelsons Institute ivaretas av en ansvars- og ulykkesforsikring som også gjelder under obligatorisk ekstern praksis i Norge.

Fravær

Eventuelt fravær samt ikke godkjente deler av utdannelsen må tas igjen. Dette skjer etter nærmere avtale med skolen og må gjøres innen et år etter fraværet fant sted.

Endringer

Axelsons Institute forbeholder seg retten til uten forvarsel å gjøre endringer når det gjelder lærere, lokaler, tider, kursmateriell, skjema, trykkfeil, samt endringer av studieregler og elevpraksis. 

Kursbevis og diplom

Kursbevis oppnås etter at samtlige krav for godkjent kurs er oppfylt og full betaling er mottatt. Diplom oppnås etter at samtlige krav for godkjent utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt. Underlag for dette arkiveres hos Axelsons i maks fem år etter avsluttet kurs/utdannelse. 

Fravær uansett grunn og ikke godkjente deler av utdannelsen/kurset må tas igjen før kursbevis og diplom oppnås. Dette skjer etter nærmere avtale med skolen og skal sluttføres innen ett år. 

Filming, fotografering eller lydinnspilling

Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse fra skolen. 

Øvrige spørsmål

Du er velkommen til å kontakte oss ved øvrige spørsmål på tlf 23103620 eller e-post: info@axelsons.no

Betaling

Utdannelser og kurs forfaller til betaling 30 dager innen utdannelses-/kursstart. Uteblitt betaling håndteres av SVEA inkasso.

Har du valgt faktura som betalingsmåte, sendes fakturaen fra Svea Finans ca 60 dager før kursstart.

Du kan ved valg av faktura velge å utsette betalingen med følgende betalingsløsning via Svea Finans:

  • 3 måneder rentefritt
  • 6 måneder rentefritt
  • 12 måneder med renter
  • 24 måneder med renter

Vilkår og håndtering av personopplysninger

Axelsons Body Work School AS er ansvarlig for håndtering av de personopplysninger som du som kunde gir oss. Dine personopplysninger behandles for å opprettholde vår kunderelasjon samt for markedsføringsformål av Axelsons Institute og dets datterselskap og samarbeidspartnere. 
Ved å skrive til Axelsons Institute, Akersgata 28, 0158 Oslo, be om at dine personopplysninger, endres, fjernes eller be om at dine opplysninger ikke skal benyttes til direktemarkedsføring.

Som kunde hos Axelsons Institute har du en gang per år ved skriflig henvendelse til ovenstående adresse, rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som finnes om deg i våre registre og hvordan de benyttes. 

Ved å godkjenne Axelsons vilkår og personopplysningshåndtering samtykker du til at dine person- og adresseopplysninger kan benyttes av Axelsons Institute og samarbeidspartnere for direkte reklame og markedsundersøkelser. 

ELEVBEHANDLINGER – KJØPSVILKÅR

Booking

På vår hjemmeside www.axelsons.no kan du booke og kjøpe flere tjenster og behandlinger samt kjøpe varer som gavekort. 

Ved booking på hjemmesiden er du som kunde ansvarlig for kjøpet og dine kontaktopplysninger. Du må være myndig for å gjennomføre et kjøp. Kontrollér at dine opplysninger er korrekte og at kjøpet er i overensstemmelse med dine ønsker innen du godkjenner de. Etter din booking sender vi en bookingbekreetelse/kvittering med e-post. Det er derfor viktig at du oppgir korrekt e-postadresse. Vi har ikke ansvar for at kunden oppgir feil opplysninger. 

For å verne om såvel din som våre elevers helse, er det viktig at du er frisk for å kunne motta behandling! Behandlinger gis ikke ved sykdom eller om du benytter antibiotika. Enkelte behandlinger  kan ikke mottas dersom du nylig har hatt blodpropp, er gravid eller har hjerteproblemer. Er du usikker på hva som gjelder for nettopp deg, ta kontakt med oss senest 48 timer forut for behandlingsstart via info@axelsons.no så hjelper vi deg. 

Vær oppmerksom på at bookingen ikke er personlig og du har derfor mulighet for å gi timen din til en venn eller familiemedlem dersom du er forhindret eller er syk på behandlingsdagen. 

Siden behandlingene utføres av våre elever som er under utdannelse, kan behandlingstiden variere med opptil 15 minutter. Vi ber deg derfor ha dette i tankene når du planlegger ditt besøk på skolen. 

Aldersgrense for behandlinger

12 år (barn under 16 år behandles i selskap med omsorgsperson).

Angrerett

For alle kjøp på hjemmesiden følges loven om angrerett som innebærer at du som kjøper har 14 dagers angrerett under forutsetning at varen eller tjenesten ikke har blitt benyttet, gjennomført eller påbegynt for betalt periode.

Avbooking/Ombooking

Når du booker en elevbehandling hos oss blir du en viktig del av våre elevers utdannelse. Vi har derfor 48 timers avbookingsregel (uansett årsak) så vi kan finne en ny klient til eleven og dermed gi eleven det antall elevbehandlinger som er inkludert i dens utdannelse. Bookingen er ikke personlig, og ved forhindringer har du derfor mulighet for å sende noen annen i ditt sted. 

Dersom du trenger å booke om din behandling kan det gjøres kostnadsfritt innen 48 timer innen booket tid. 

Ønsker du å ombooke din tid gjør du det enkelst ved å logge på din kundeside på

https://axelsonsno.brponline.se/#/webcategories

hvor du avbooker din reserverte tid og deretter booker en ny tid.

Vil du ha hjelp til ombooping kontakter du oss enklest ved å sende en melding til info@axelsons.no

Gavekort

Gavekortet er gyldig i 2 år fra kjøpsdato. Et gavekort kan ikke innløses i kontanter eller gjenkjøpes helt eller delvis. Gavekortet gjelder på Axelsons Institute og kan benyttes til behandlinger, kurs og delbetalinger av kurs og utdannelser.

Våre gavekort sendes deg via e-post til oppgitt adresse etter gjennomført betaling. 

Axelsons tar ikke ansvar for forsendelser som sendes til feilaktige adresser eller som er bestilt av personer som ikke er innehavere av det bankkortet som benyttes. Sjekk din bestilling og kontroller at informasjonen du oppgir er korrekt. 

For spørsmål og informasjon om våre behandlinger, kontakt oss gjerne på e-post til info@axelsons.no eller telefon 23 10 36 20.

Personopplysningspolicy

Din integritet er viktig for oss og vi vil alltid være åpne med hvordan vi behandler dine personopplysninger, så du skal kjenne deg trygg når du gir dine opplysninger til oss. I vår integritetspolicy finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Vi har ikke ansvar for personopplysninger du gir til noen av våre samarbeidspartnere og den personopplysningsbehandling som utføres av våre samarbeidspartnere. 

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Axelsons Body Work School AS er ansvarlig for de personopplysninger du gir oss. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakte oss via e-post: info@axelsons.no

Personopplysninger vi samler inn fra deg

Vi kan samle inn ulike typer personopplysninger om deg i forbindelse med at du besøker våre hjemmesider, melder deg på kurs/utdannelser, booker elevbehandliner, melder deg på vårt nyhetsbrev eller ved andre kontakter med oss. 

Eksempel på personopplysninger som vi samler inn om deg ved disse tilfellene er: 

Navn
Kontaktinfo som adresse, e-postadresse og tlfnr
Fødselsdato
Data om besøk på våre hjemmesider (hvilke sider du har klikket på)
IP-adresse
Korrespondanse med oss (feks personopplysninger du gir oss i forbindelse med din kontakt med oss).

Hvorfor  behandler vi dine personopplysninger

Vi benytter dine personopplysninger for ulike formål. Hvilke opplysninger er avhengig av formålet. Nedenfor følger ulike formål for håndtering av pers0nopplysninger:

Markedsføring, feks via våre nyhetsbrev og utsendelser av bransjenyheter eller informasjon om våre behandlinger, tilbud, eventer etc. Behandling ivaretas ut fra vår interesse for å kunne sende deg rettet markedsføring med tilpassede tilbud til deg.

Du har når som helst rett til å oppheve ditt samtykke ved ved å sende oss en e-post til info@axelsons.no. Du kan alltid avregistrere deg fra våre utsendelser i respektive kanal.

Gjennomføre og håndtere din deltakelse på kurs, foredrag og eventer. 

Behandling skjer ved støtte av vår berettigede interesse i å administrere og følge opp våre kurs, foredrag og event samt gi informasjon som du har behov for å vite forut for og etter din deltakelse. 

Ved å håndtere din booking til elevbehandling.

Behandling skjer ved støtte av vår berettigede interesse i å administrere og følge opp våre utførte behandlinger. Behandling av medisinsk informasjon følger loven. 

Hvordan vi deler dine personopplysninger

Vi kan dele dine opplysninger med vår organisasjon Axelsons Body Work School AS. Vi kan også dele dine opplysninger med forelesere eller selskaper som hjelper oss ved ulike konsulentoppdrag. Dersom dine  personopplysninger deles, vil opplysningene ikke benyttes til formål som er uforenelig med de formål som de ble samlet inn for.

Lagring

Generelt lagres dine opplysninger så lenge som opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålet som opplysningene er samlet inn for. Opplysningene kan også lagres så lenge det kreves i henhold til loven, for eksempel i 10 år for å oppfylle krav om bokføring.

I øvrige tilfeller gjennomgås vår personopplysningshåndtering regelmessig. Vi kan eksempelvis slette dine opplysninger dersom du ikke har hatt kontakt med oss på lenge. 

Dine rettigheter

Dersom du ønsker innsyn i din personopplysningshåndtering, har du rett til å be om å få tilgang til dine opplysninger. Ved spørsmål om tilgang kan vi spørre om ytterligere opplysninger for å forsikre oss om at vi gir opplysningene til riktig person. Du har alltid rett til å be om at dine opplysninger korrigeres. 

Vi vil alltid slette dine opplysninger i den utstrekning som kreves i henhold til gjeldende lov og vi vil alltid gjøre vårt beste  for å imøtekomme dine ønsker om sletting av opplysninger. Du har også rett til å komme med innvendinger på vår behandling (f.eks den behandling som baserer seg på vår berettigede interesse) eller be om å få de opplysninger som du har gitt oss, overført til en annen personopplysningsansvarlig (dataportering). 

Dine opplysninger benyttes ikke for direktemarkedsføring eller profilering om du ikke ønsker en slik behandling. Du har også rett til til når som helst å avslutte tidligere samtykke, f.eks samtykke du som privatperson tillater når du begynner å abonnere på vårt nyhetsbrev. 

Klage og tilsynsmyndighet

Dersom du anser at vi har håndtert dine personopplysninger på en feilaktig måte, har du rett til å fremtstille klage til myndigheter som ivaretar personopplysningsbehandling. 

Cookies

Når du benytter vår hjemmeside kan det hende at personopplysninger samles inn via f.eks cookies. Dette gjøres kun via separat samtykke. Da lagres informasjonen om din benyttelse og hvilke sider som besøkes. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og internettoppkobling som operativsystem, weblesorversjon, IP-adresse og cookies. 

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål om behandling av dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss via e-post; info@axelsons.no