Kursbestemmelser

Påmelding

Når du har valgt det kurset/utdannelsen du ønsker å delta på, fyller du ut påmeldingsskjemaet for kurset/utdannelsen på vår hjemmeside. Etter gjennomført booking får du en påmeldingsbekreftelse via e-post, eller om slik savnes, via brev. Kursbekreftelse for valgt kurs/utdannelse sendes ut senest to uker før kursstart.

Påmelding er bindende. 

 

Forkunnskapskrav

  • Gode kunnskaper i norsk skriflig og muntlig
  • Yrkesutdannelser: Gjennomført videregående eller fylt 18 år
  • Kortere kurs: Fylt 16 år

Deltakere med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før kursstart. Våre kurs og utdannelser krever obligatorisk nærvær på minst 85%. Axelsons forbeholder seg retten til å avvise elever som ikke følger skolens etiske regler eller på annen måte finnes ulempelig for valgt kurs/utdannelse. 

Kursmateriell

Digitalt kursmateriell og kurskompendier samt forbruksmateriell er inkludert om ikke annet oppgis. 

Innstilt kurs

Vi forbeholder oss retten til å innstille eller utsette kurs/utdannelser ved for lavt deltakerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll, f.eks force majeure. Blir kurset innstillt eller du ikke får plass på kurset, tilbakebetales innbetalt avgifte uten fradrag. Du kan også velge å ha kursavgiften innestående og da skal kursavgiften benyttes innen ett – 1 år. Ved ny påmelding på kurs hvor kursavgiftens beløp er økt, betales eventuelt mellomlegg. 

Angrerett/Avbestilling

  • Ved avbestilling senest 30 dager før kursstart tilbakebetales innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften.
  • Angreretten opphører ved kurs-/studiestart.
  • Avbestilling senere enn 30 dager før kursstart/studiestart eller avbestilling etter kursstart/studiestart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke kunne forutse ved påmeldingstidspunktet.
  • Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer med fradrag for forbrukt kurstid frem til avbestillingsdato. Påmeldingsavgiften refunderes ikke. 

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via info@axelsons.no, chatten på vår hjemmeside eller ring oss på 23 10 36 20.

Forsikring

Elever som tar utdannelse hos Axelsons Institute ivaretas av en ansvars- og ulykkesforsikring som også gjelder under obligatorisk ekstern praksis i Norge.

Endringer

Axelsons Institute forbeholder seg retten til uten forvarsel å gjøre endringer gjeldende lærere, lokaler, tider, kursmateriell, skjema, trykkfeil samt endringer av studieregler og elevpraksis. 

Kursbevis, diplom og vitnemål

Kursbevis, diplom og/eller vitnemål oppnås etter at samtlige krav for godkjent kurs/utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt. Underlag for dette arkiveres hos Axelsons i maks 5 år etter avsluttet kurs/utdannelse. 

Eventuelt fravær som f.eks sykdom samt ikke godkjente momenter, tas igjen/kompletteres. Dette skjer i samråd med skolen og skal sluttføres innen ett år. 

Filming, fotografering eller lydinnspilling

Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse fra skolen.

Øvrige spørsmål

 

Du er velkommen til å kontakte oss med eventuelle spørsmål; 

Tlf: 23 10 36 20, e-post: info@axelsons.no

Betaling

Utdannelser og kurs forfaller til betaling 30 dager innen kursstart/studiestart.

Har du valgt faktura som betalingsmåte, sendes fakturaen fra Svea Økonomi ca 60 dager forut for studiestart og skal være betalt senest 30 dager innen studiestart/kursstart. Ønsker du å få din faktura for å kunne betale tidligere er du velkommen til å kontakte oss. 

Du velger å betale ditt kurs eller utdannelse med følgende alternativ:

Kort (uten avgift)

Faktura (betale innen 14 dager)

Delbetaling (fra 200 kr/måned i 12 måneder)

Ved betaling fra utlandet angis:SWIFT: NDEANOKK og IBAN nr NO 0560110516994. 
 

Vilkår og håndtering av personopplysninger

Axelsons Body Work School AS er ansvarlig for håndtering av personopplysninger som du som kunde gir oss. Dine personopplysninger behandles for å opprettholde vår kunderelasjon og for markedsføring av Axelsons Institute og deres datterselskap og samarbeidspartnere. Ved å skrive til Axelsons Institute, Akersgt. 28, 0158 Oslo, kan du be om at dine personopplysninger endres, fjernes eller at opplysningene ikke skal benyttes i direktemarkedsføring. 

Som kunde hos Axelsons Institute har en gang per år, rett til skriftlig til ovenstående adresse, få informasjon om hvilke opplysninger om deg som finnes i våre registre og hvordan de benyttes. 

Ved å godkjenne Axelsons vilkår og håndtering av personopplysninger, samtykker du til at dine person- og adresseopplysninger kan benyttes av Axelsons Institute og samarbeidspartnere for direktereklame og markedsundersøkelse.