Axelsons Visjon

Axelsons baner vei for at fredelig berøring er en selvfølge i vårt samfunn

Like lenge som massasje har blitt praktisert har man visst at massasje har mange legende effekter. Med massasje kan vi skape muligheter for helende berøring i de situasjoner hvor hvor annen form for berøring er umulig, eller direkte forulempende.

Det som tidligere mest var kunnskap basert på erfaring har i stadig større utstrekning kunnet dokumenteres med forskningsresultater. Vi har lenge visst at massasje er både behagelig og velgjørende – i dag snakker forskere først og fremst om positive effekter på hormoner og nervesystem. Takket være de nye forskningsresultatene er vi styrket i vår overbevisning om at berøring blant annet skaper harmoni, styrker båndene mennesker imellom samt motvirker aggressivitet. Det er vanskelig å slå den man har fått massasje av, eller den man har gitt massasje. Vi voksne vil føle oss vel og ha det godt. Vi vil også at våre barn skal føle seg vel og ha det godt. Berøring er like viktig som mat og søvn for barns utvikling. Samtidig lever vi i et samfunn hvor barn kommer ut å kjøre og ungdommer er rastløse og voldelige. Gjennom berøring skapes kontakt og nærhet som utgjør forskjellen mellom en god eller dårlig selvfølelse, føle seg verdifull eller lite verdt.

Axelsons har derfor tatt fredelig berøring på alvor. Vi håper at ved å ta dette på alvor, å kunne spre massasje og berøring til så mange som mullig i vårt samfunn og gi opplæring i nye positive berøringsmønstre til mennesker i alle aldre.