Axelsons etiske regler

Elever/terapeuter på Axelsons Institute har via sin utdannelse og som representant for Axelsons Institute, forpliktet seg til å følge de etiske regler som beskrives her, og som er i samsvar med bransjens etiske regler.  

 

Eleven og klientenes integritet

 • Eleven/terapeuten har en yrkesmessig relasjon til klienten
 • Eleven/terapeuten oppfatter, forstår og respekterer klientens behov for integritet. 
 • Eleven/terapeuten benytter ikke klienter for å tilgodese egne behov. 
 • Eleven/terapeuten skal ikke gi klientene særbehandling i forhold til deres samfunsstilling, livssyn, etniske bakgrunn, kjønn eller seksuelle legning.
 • Eleven/terapeuten har taushetsplikt og respekterer tilliten.

Eleven/terapeuten og behandlingene

 • Eleven/terapeuten er seg sitt ansvar bevisst i sitt arbeid med klientene.
 • Eleven/terapeuten arbeider alltid for klientenes helse og velvære.
 • Eleven/terapeuten utøver kun de behandlingsformer som eleven/terapeuten er utdannet innen.
 • Eleven/terapeuten anbefaler annen behandling når klientene har slikt behov. 
 • Eleven/terapeuten gjennomfører kun relevante undersøkelser.
 • Eleven/terapeuten gir ikke behandling som klienten ikke trenger eller vil ha.  

Eleven/terapeuten og samfunnet

 • Eleven/terapeuten uttaler seg ikke nedsettende om andre terapeuter.
 • Eleven/terapeuter med eget selskap følger god forretningsskikk. 
 • Eleven/terapeutens markedsføring utføres saklig og korrekt.
 • Eleven har ikke anledning til å utgi seg for å være ferdig utdannet terapeut før utdannelsen i sin helhet er gjennomført og godkjent av Axelsons Institute.
 • Eleven er seg bevisst at han/hun representerer Axelsons Institute i løpet av sin utdannelsestid og følger ovenstående etiske regler.